Vysvětlení verzí

Pokud jste i vy nadšenými příznivci komiksového formátu, jistě je pro Vás důležitá i kvalita knihy. Také proto naše celobarevné komiksy vytvářejí jen prvořadí malíři, kteří dovedou zachytit atmosféru, emoce i vzrušení originálního klasického díla. Chceme Vám poskytnout čtenářský zážitek, který Vás zcela pohltí. Navíc, výzkumy ukázaly, že složitý Alžbětinský jazyk, který Shakespeare používá, odrazuje i mnoho rodilých Britů od četby těchto vynikajících děl. Proto jsme přišli s řešením. Naše tituly jsou k dispozici v různých textových verzích, všechny se stejnými úžasnými celobarevnými kresbami.

Shakespearovské


Original Text

Toto je celý, nezkrácený originální text – přesně tak, jak jej Shakespeare vytvořil. Tato verze je ideální pro puristy, studenty a čtenáře, kteří chtějí zakusit nijak neupravený text.


Plain Text

Vzali jsme originální text a převedli jsme jej do moderní angličtiny, verš po verši, a při tom jsme zachovali úplnou podstatu hry. Pokud jste někdy chtěli ocenit kvalitu Shakespearových prací, ale originální jazyk se Vám zdál příliš složitý, pak je tato veze určena právě Vám.


Quick Text

Vzali jsem jednotlivé dialogy a zkrátili jsme je do co nejmenšího počtu slov. Protože se však jedná o stejné dílo, i tato verze zachovává všechny postavy, zápletky a motivy ze hry. Verze je ideální pro mladé čtenáře, studenty angličtiny a všechny, kdo se chtějí se hrou rychle a úplně seznámit.Neshakespearovské


Original Text

Tato verze obsahuje tolik originálních dialogů a textů, kolik dovolí formát knihy. Naším záměrem je vytvořit knihu o obsahu 120 až 140 stránek a to často vyžaduje určité zkrácení originálního textu. Všechny hlavní události jsou ale obsaženy.


Quick Text

Vzali jsem originální text a zkrátili jsme jej do co nejmenšího počtu slov. Protože se však jedná o stejné dílo, i tato verze zachovává všechny postavy, zápletky a motivy příběhu. Verze je ideální pro mladé čtenáře, studenty angličtiny a všechny, kdo se chtějí s příběhem rychle a úplně seznámit.